Záplavové území vodního toku Labe, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Poslední aktualizace:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 5710/ZP/2014-24 dne 8. 10. 2014, záplavové území vodního toku Labe v ř. km 988,86 až ř. km 1058,257...

...(dle nové ř. km Labe platné od 1. 10. 2009) a to na území obcí: Bílá Třemešná, Chotěvice, Choustníkovo Hradiště Černožice, Dolní Brusnice, Dolní Olešnice, Dvůr Králové nad Labem, Heřmanice, Holohlavy, Hořenice, Hostinné, Hradec Králové, Jaroměř, Kuks, Lochenice, Mostek, Nemojov, Předměřice nad Labem, Rasošky, Skalice, Smiřice, Stanovice, Vítězná, Vlkov

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Labe.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Přílohy ke stažení:

Technická zpráva (pdf, 783 kB, 3.7.2014 11:28)
Záplavové území vodního toku Labe

Opatření obecné povahy (pdf, 1070 kB, 9.10.2014 7:55)
Změna záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území výzmanného vodního toku Labe od ř. km 988,86 až k ř.km 1058,257

zip Mapové podklady (ve formátu PDF) (zip, 215 816 kB, 3.7.2014 11:28)