Záplavové území vodního toku Divoká Orlice, návrh na nové vymezení

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Divoká Orlice v ř. km 12,63 – 25,215 na území obcí: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Potštejn, Záměl.

Stanovení záplavového území vodního toku Divoká Orlice je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 19 035/ZP/2014. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

Soubory ke stažení