Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Divoká Orlice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: 21. 1. 2015

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, nově vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 19035/ZP/2014-9 dne 20. 1. 2015, záplavové území vodního toku Divoká Orlice a to od km 12,63 do ř. km 25,215, na území obcí: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Záměl a Potštejn.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Divoká Orlice.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Technická zpráva pdf 567 kB 21.1.2015
Situace č. 3 pdf 1297 kB 21.1.2015
Situace č. 2 pdf 3013 kB 21.1.2015
Situace č. 1 pdf 3098 kB 21.1.2015
Opatření obecné povahy pdf 1885 kB 23.1.2015