Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Cidlina, upravený návrh na nové vymezení pro území města Jičín

Poslední aktualizace: 11. 1. 2016

Mapový podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlina na území města Jičín.

Stanovení záplavového území vodního toku Cidlina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 3974/ZP/2014. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

Původní návrh předložený k vyhlášení záplavového byl upraven na základě dokumentace na akci: „Město Jičín, studie protipovodňových opatření II. etapa – intravilán“ Jedná se o zpracování podrobné podkladové analýzy pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření, včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. Tato dokumentace obsahuje i velmi podrobné určení hranice záplavových čar v území intravilánu pro jednotlivé n-leté průtoky.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Situace 10 pdf 14646 kB 11.1.2016
Psaný podélný profil pdf 186 kB 11.1.2016
Technická zpráva pdf 773 kB 11.1.2016