Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Cidlina, upravený návrh na nové vymezení

Poslední aktualizace: 10. 2. 2015

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlinav ř. km 25,828 – 76,133 na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.

Stanovení záplavového území vodního toku Cidlina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 3974/ZP/2014. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

K původnímu návrhu, vydanému Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 2. 6. 2014 pod čj. 3974/ZP/2014 - 3 a následně zveřejněnému na úřední desce, byly vzneseny připomínky a námitky, které byly prověřeny a následně došlo ze strany žadatele o stanovení záplavového území, tj. Povodí Labe, státní podnik, k plošné úpravě rozsahu záplavového území. Nyní je možné se znovu vyjádřit k upravenému rozsahu záplavového území (čj. 3974/ZP/2014-14).

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Situace č. 10 pdf 8389 kB 10.2.2015
Situace č. 9 pdf 10053 kB 10.2.2015
Situace č. 8 pdf 15804 kB 10.2.2015
Situace č. 7 pdf 13131 kB 10.2.2015
Situace č. 6 pdf 14640 kB 10.2.2015
Situace č. 5 pdf 8138 kB 10.2.2015
Situace č. 4 pdf 10836 kB 10.2.2015
Situace č. 3 pdf 3112 kB 10.2.2015
Situace č. 2 pdf 7071 kB 11.2.2015
Situace č. 1 pdf 11356 kB 11.2.2015
technická zpráva pdf 601 kB 11.2.2015
Opatření obecné povahy návrh pdf 737 kB 19.2.2015