Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Cidlina, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: 14. 4. 2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) 3974/ZP/2014 -35, dne 18. 4. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Cidlina v ř. km 25,828 – 76,133 na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady, listy č. 1 až č. 10 ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Cidlina.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro územní plán obcí, pro povodňový plán obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Situace 1-10 ZIP 25144 kB 14.4.2016
Příloha č. 2 technická zpráva Jičín pdf 5903 kB 14.4.2016
Příloha č. 1 Studie odtokových poměrů Nový Bydžov pdf 1560 kB 14.4.2016
Situace celková pdf 2383 kB 14.4.2016
Psaný podélný profil pdf 186 kB 14.4.2016
Technická zpráva pdf 780 kB 14.4.2016
Opatření obecné povahy pdf 2707 kB 17.5.2016