Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Bělá, návrh na vymezení

Poslední aktualizace: 11. 6. 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od povodí Labe, státní podnik, na stanovení záplavového území významného vodního toku Bělá.

Na základě uvedeného Krajský úřad královéhradeckého kraje zveřejňuje mapové podklady a technickou zprávu obsahující i psaný podélný profil pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá v ř. km 0,00 – 13,00, na území obcí: Solnice, Kvasiny a Skuhrov nad Bělou. Přitom v úseku ř. km 12,66 až 13,00 dojde ke změně stávajícího záplavového území, stanoveného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje opatřením obecné povahy čj. 35/ZP/2017, ze dne 16. 3. 2017 (záplavové území bylo stanoveno pro ř. km 12,66- 21,849).

Stanovení záplavového území vodního toku Bělá je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 17728/ZP/2018. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Technická zpráva pdf 382 kB 11.6.2018
Situace celková pdf 3024 kB 11.6.2018
Situace 1 pdf 1 kB 11.6.2018
Situace 2 pdf 1823 kB 11.6.2018