MŽP zveřejnilo na svých internetových stránkách materiál: Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v ČR podle 2007/60/ES

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých internetových stránkách materiál: „Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik“ .

MŽP uvádí: „V souladu s § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo dokončeno předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem včetně vlastního vymezení těchto oblastí. Po zapracování připomínek je od 22. 12. 2011 zpřístupněno veřejnosti ve výsledné podobě. Zprávu o vyhodnocení a další informace a dokumenty najdete na webových stránkách Povodňového informačního systému www.povis.cz, v části „Ke stažení“ pod položkou „Implementace povodňové směrnice.“