Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

29. 12. 2011 Autor: Eva Valterová

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo v prosincovém vydání Věstníku Ministerstva životního prostředí, pod č. 9 z roku 2011, nový metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. K dispozici bude rovněž v průběhu ledna 2012 na internetových stránkách MŽP (www.mzp.cz).