Záplavové území vodního toku Rtyňka, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Poslední aktualizace: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 5748/ZP/2014-5 dne 10. 9. 2014 záplavové území vodního toku Rtyňka v ř. km 0, 00 – 7,474.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Rtyňka v ř. km 0,00 – 7,474, na území obcí: Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice, které jsou k dispozici na internetových stránkách Královéhradeckého kraje, v níže uvedených přílohách.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Soubory ke stažení

  • Technická zpráva (pdf, 567 kB, 25.6.2014)

  • Opatření obecné povahy (pdf, 1432 kB, 16.9.2014)

    záplavové území vodního toku Rtyňka

  • Rtyňka (pdf, 3352 kB, 16.9.2014)

    stanovené záplavové území - list č. 2

  • Rtyňka (pdf, 1336 kB, 16.9.2014)

    stanovené záplavové území - list č. 1