Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Rtyňka, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: 9. 10. 2014

Poslední aktualizace: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 5748/ZP/2014-5 dne 10. 9. 2014 záplavové území vodního toku Rtyňka v ř. km 0, 00 – 7,474.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Rtyňka v ř. km 0,00 – 7,474, na území obcí: Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice, které jsou k dispozici na internetových stránkách Královéhradeckého kraje, v níže uvedených přílohách.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Technická zpráva pdf 567 kB 25.6.2014
Opatření obecné povahy záplavové území vodního toku Rtyňka pdf 1432 kB 16.9.2014
Rtyňka stanovené záplavové území - list č. 2 pdf 3352 kB 16.9.2014
Rtyňka stanovené záplavové území - list č. 1 pdf 1336 kB 16.9.2014