Zákon o střetu zájmů po novele s účinností od 01.09.2017

22. 8. 2017 Autor: Petr Adámek

Zmíněná novela zákona o střetu zájmů, vyhlášená jako zákon č. 14/2017 Sb., tak s účinností od 1. 9. 2017 přinese mimo jiné následující změny:
   a) vytvoření centrálního registru oznámení v režii Ministerstva spravedlnosti
   b) stanovení povinnosti veřejného funkcionáře podat oznámení na začátku funkce
   c) zpřísnění a rozšíření zákazu konkurence stanoveného v § 6 zákona o střetu zájmů.

Bližší informace k dané novele, k systému Centrálního registru oznámení, k povinnostem podpůrných orgánů (mimo jiné i obecních úřadů) či k povinnostem veřejných funkcionářů lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti -  v sekci Střet zájmů, a to včetně tzv. nejčastějších dotazů a odpovědí.


http://www.justice.cz/