Záznam školení MV k GDPR pro obce

14. 5. 2018

(pro pracovníky ochrany osobních údajů)

1. část školení - do přestávky

2. část školení - po přestávce