Správní řízení: systémová podjatost

22. 10. 2019 Autor: Radka Veselá

k § 14 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) Posuzovat tzv. systémovou podjatost (§ 14 odst. 1 správního řádu) úředníků územně samosprávného celku (ve smyslu usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As 89/2010-119, č. 2802/2013 Sb. NSS) nepřichází v úvahu ve věci, v níž úřad tohoto celku rozhoduje v jeho samostatné působnosti.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2019, čj. 2 As 151/2018-63)

Prejudikatura: č. 2802/2013 Sb. NSS.

Věc: Akciová společnost DPÚK proti Ministerstvu vnitra, za účasti 1) Ústeckého kraje a 2) Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o zaplacení částky jako vyrovnání finančních břemen, o kasační stížnosti osoby zúčastněné 1).

Více informací naleznete zde - (http://sbirka.nssoud.cz/cz/spravni-rizeni-systemova-podjatost.p3880.html)