Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímPrávo a ostatní

Novela zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Poslední aktualizace: 16. 6. 2015

Dne 05.02.2015 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Daná novela výrazným způsobem mění zejména poskytování dotací (nutnost zveřejňování záměrů, zákonem definované náležitosti programů, žádosti, smlouvy o poskytnutí dotace, smlouvy o návratné finanční výpomoci, nutnost zveřejňování smluv o poskytnutí dotace pod dobu 3 let, změny v postupech při porušení rozpočtové kázně apod.). Danou novelu naleznete v příloze. V souvislosti s účinností dané novely je dobré poukázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ans 5/2007 ze dne 28.11.2008 - viz příloha. Dne 15.06.2015 vydalo Ministerstvo financí Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů. V těchto Zprávách jsou k dispozici nová výkladová stanoviska Ministerstva financí k otázkám poskytování dotací - viz příloha.

text zprávy

Autor: Petr Adámek

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Novela zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pdf 638 kB 6.2.2015
rozsudek NSS-účinnost zákona doc 157 kB 6.2.2015
Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů doc 1064 kB 16.6.2015