Novela školského zákona

3. 6. 2015 Autor: Petr Adámek

stručný popis zprávy

Dne 17. dubna 2015 byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, která přináší několik důležitých změn.


Novela školského zákona ruší pravidlo jmenování ředitelů škol a školských zařízení zřízených státem, krajem, obcí a svazkem obcí na dobu určitou 6 let. Nadále je zachováno pravidlo šestiletých „funkčních období“ ředitelů veřejných škol a školských zařízení, avšak nově v rámci pracovního poměru na dobu neurčitou (viz příloha)

Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. najdete na webových stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/file/35210/

Soubory ke stažení