Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímSpráva daní a poplatků, výherní hrací přístroje

Metodické pokyny – Správa daní a poplatků, VHP a JTHZ

Poslední aktualizace: 8. 11. 2017

V dané sekci naleznete různé vzory a metodická stanoviska k problematice VHP, správy poplatků a dalších souvisejícíh okruhů.

text zprávy

Autor: Petr Adámek

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
postup správce poplatku dle nálezu US 9_15 docx 14 kB 8.11.2017
Nález ústavního soudu_Pl.ÚS 9_15 ze dne 8. 8. 2017_NEZLETILCI a místní poplatek za KO pdf 355 kB 6.11.2017
Zapis_2017-09-21_Porada-odboru-39-MF-s-KU-a-MV pdf 326 kB 6.11.2017
Metodika_Pomucka-k-postupu-pri-vymahani-nedoplatku-na-mistnim-poplatku pdf 419 kB 6.11.2017
Prezentace_2017-09-21_Porada-odboru-39-MF-a-KU-a-MV pdf 178 kB 6.11.2017
Metodika_Mistni-poplatek-za-zhodnoceni-stavebniho-pozemku-vodovod-kanalizace pdf 183 kB 6.11.2017
Metodika_Aplikace-ustanoveni-paragrafu-16a-16b-zakona-o-mistnich-poplatcich pdf 369 kB 6.11.2017
Metodika_aplikace-ustanoveni-paragrafu-12-zakona-o-mistnich-poplatcich pdf 209 kB 6.11.2017
Poskytování informací z poplatkového řízení notářům pdf 247 kB 6.11.2017
Metodické doporučení MF - vyměřování místních poplatků - č.j. 26/17 986/2011-262 doc 75 kB 29.4.2011
Metodická přířučka pro výkon státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi č.j. 43/131901/2010 pdf 462 kB 29.4.2011
Metodické doporučení MF č. 26/32 453/2011-262 pdf 924 kB 29.4.2011
Metodické doporučení k místnímu poplatku za VHP nebo JTHZ povolené MF č.j. 26/40 810/2011-262 pdf 1578 kB 29.4.2011
Metodická pomůcka k aplikaci § 158 DŘ pdf 261 kB 29.4.2011
Metodické doporučení MF ČR č.j. 26/33-408/2011-262 doc 28 kB 29.4.2011
p_Rozhodnutí o přeplatku dle § 155 DŘ doc 31 kB 17.6.2011
o_vyrozumění o výši nedoplatku dle § 153 DŘ doc 30 kB 17.6.2011
n_Výzva k zahájení daňové kontroly dle § 87 odst 2 DŘ doc 33 kB 17.6.2011
m_Výzva k doložení dokladů dle § 92 a 86 DŘ doc 33 kB 17.6.2011
l_Výzva k odstranění vad podání dle § 74 doc 31 kB 17.6.2011
k_Protokol o zahájení daňové kontroly dle § 87 odst 1 DŘ doc 49 kB 17.6.2011
j_Úřední záznam o určení úřední osoby dle § 12 odst 4 DŘ doc 40 kB 17.6.2011
i_Rozhodnutí o vyhovění návrhu a ustanovení zástupce dle § 26 odst 5 DŘ doc 31 kB 17.6.2011
ch_Rozhodnutí o ustanovení zástupce dle § 24 odst 4 DŘ doc 30 kB 17.6.2011
h_Rozhodnutí o ustanovení splečného zástupce dle § 30 odst 1 DŘ doc 32 kB 17.6.2011
g_exekuční příkaz - srážky ze mzdy doc 44 kB 17.6.2011
f_exekuční příkaz _ z účtu doc 40 kB 17.6.2011
e_rozhodnutí o posečkání doc 33 kB 17.6.2011
d_platební výměr_nebyl ve správné výši doc 31 kB 17.6.2011
c_platební výměr_nebyl zaplacen včas doc 31 kB 17.6.2011
b_úřední záznam doc 27 kB 17.6.2011
a_Protokol o ústním jednání podle § 60 až 62 DŘ doc 42 kB 17.6.2011
daňový řád - základní zásady doc 46 kB 17.6.2011
q_Hromadný předpisný seznam 2011 a veřejná vyhláška doc 51 kB 23.6.2011
POKYN_D_348 o stanovení lhůt pdf 1043 kB 23.6.2011
r_Odpis nedoplatku dle § 158_3 doc 25 kB 29.9.2011
ř_Vyrozumění o nabytí právní moci dle § 186 DŘ doc 30 kB 29.9.2011
s_Rozhodnutí o uložení pokuty dle § 247 DŘ doc 32 kB 29.9.2011
š_výzva k součinnosti bank_57 odst 3 DŘ doc 33 kB 29.9.2011
t_výzva k součinnosti zdrav_poj__57 odst 2 DŘ doc 33 kB 29.9.2011
u_AUTOREMEDURA_rozh o odvolani_vyhovi v plnem rozsahu_§ 113_1_a_DŘ doc 34 kB 29.9.2011
v_AUTOREMEDURA_rozh o odvolani_vyhovi castecne_§ 113__1_b_DŘ doc 33 kB 29.9.2011
w_Rozhodnutí o odvolaní - zamítnutí § 113_1_c DŘ doc 32 kB 29.9.2011
OBEC VHP_povolení_herna doc 97 kB 16.7.2012
OBEC VHP_povolení_zvláštní provozní režim doc 96 kB 16.7.2012
Vypořádání připomínek_pro informaci xls 50 kB 16.7.2012
Metodická pomůcka vymáhání doc 147 kB 1.4.2014
Vzor1 - §178-EP na srážky ze mzdy doc 49 kB 1.4.2014
Vzor2 - §189- EP na přikázání z účtu doc 47 kB 1.4.2014
Vzor3 - § 181 - odklad daňové exekuce doc 39 kB 1.4.2014
Vzor4 - §181 zastavení exekuce doc 38 kB 1.4.2014
Vzor5 - pokračování exekuce doc 34 kB 1.4.2014
Vzor6 - §187 návrh na snížení výše částky doc 36 kB 1.4.2014
Vzor7 - §187 zrušení snížení výše částky doc 35 kB 1.4.2014
Vzor8 - §187 pokračování ve srážkách doc 41 kB 1.4.2014
Stanovisko ÚOHS obce a loterie pdf 350 kB 2.9.2014
§ 247a_POKUTA ZA NESPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI_ NEUPLATNÍ SE!! pdf 345 kB 27.7.2015
změny režimu provozovny loterií a jiných podobných her pdf 445 kB 13.1.2016