Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímVeřejné finance

Pro rok 2016, 2017, 2018 - Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, ekonomický odbor, OVFO

Poslední aktualizace: 5. 4. 2018

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy v příloze. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky. Nově byla přidána metodika - Odpisování dlouhodobého majetku.

K 13.3.2017 byla provedena aktualizace (žlutě označeno) těchto pomůcek: a) Metodická pomůcka 2017 (str. 1,2,5,11,12,35,37,39); c) Návaznost RS na nákladové a výnosové účty 2017.

Další drobná aktualizace byla provedena k 03.04.2017.

Jsou zde též zveřejněny Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, číslo 2, ročník 2017 (viz příloha), s důležitými informacemi pro obce.

K datu 2.10.2017 byla provedena aktualizace (žlutě označeno) Metodické pomůcky transfery 2017  – str. 19 (Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017).

K datu 04. 12. 2017 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky 2017 (str. 36 a 44) a pomůcky Návaznost RS na nákladové a výnosové účty 2017.

K datu 03. 04. 2018 byla provedena aktualizace (modře označeno) - Metodická pomůcka (str. 1,2,3,5,10,31,32,35,39,45 a 46), Metodika pomůcka transfery (str. 12, 16 a 32) a Návaznost RS na nákladové a výnosové účty (str. 2 a 3).

 

 

Čísleník účelových znaků

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku

Autor: Petr Adámek

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Výběr změn od 1.1.2014 docx 611 kB 15.5.2014
Metodická pomůcka 2018 pdf 1070 kB 15.4.2015
Návaznost RS na nákladové a výnosové účty 2017 pdf 292 kB 15.4.2015
Číselník nástrojů od 2014 pdf 389 kB 4.4.2014
Věstník vlády - volby pdf 452 kB 4.4.2014
Metodická pomůcka - transfery 2018 pdf 1254 kB 15.4.2015
Odpisování dlouhodobého majetku pdf 494 kB 4.12.2014
Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M pdf 145 kB 15.4.2015
Vzor účtování krajských dotací pro obce docx 19 kB 2.6.2016
Zpravy-pro-obce-kraje_2017-c-02 pdf 266 kB 20.2.2017
Zpravy-pro-obce-kraje_2017-c-03 pdf 210 kB 6.3.2017