Upozornění na změnu zákona

10. 3. 2017 Autor: Roman Pavlíček

V souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti došlo mimo jiné také ke změně zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisu, a také zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.