Vesnice roku 2007 - oceněné obce

16. 6. 2008 Autor: Fodorová Renata

Oceněné obce v Královéhradeckém kraji

Vesnice roku 2007 - oceněné obce Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj má svého vítěze soutěže Vesnice roku 2007 - stala se jí obec Havlovice, okres Trutnov, která získala I. místo v krajském kole s oceněním Zlaté stuhy.

Ve dnech 13.6.; 14.6.; 15.6.; 18.6.; 19.6.; a 20.6. 2007 proběhlo hodnocení 21 příhlášených obcí do soutěže Vesnice roku 2007 v Královéhradeckém kraji jmenovanými členy hodnotící komise. V každé obci byl proveden rozhovor s jejími zástupci a následovala prohlídka obce a zařízení.

Přihlášené obce za Královéhradecký kraje:

Vlkov, Velichovky, Vysokov, Česká Čermná, Bezděkov n.M., Velké Petrovice, Suchý Důl Dětenice, Bukvice, Buchary,Vrbice, Holovousy Pohoří, Olešnice v O.h., Deštné v O.h., Černíkovice Olešnice, Petrovice Stračov Havlovice, Batňovice

Podmínky soutěže pro rok 2007 byly všemi přihlášenými respektovány a zachovány. K dispozici byly přihlášky a doprovodný písemný materiál příslušné obce, který byl poskytnut i na CD nosiči pro jednotlivé členy hodnotící komise.

OCENĚNÍ VESNICE ROKU 2007 - 20. 6. 2007

STUHY

 • Obec Havlovice
  Zlatá stuha - vítěz krajského kola
   
 • Obec Suchý Důl
  Modrá stuha za společenský život
   
 • Obec Olešnice v Orlických horách
  Bílá stuha za činnost mládeže
   
 • Obec Česká Čermná
  Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
   
 • Obec Holovousy
  Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

ČESTNÝ DIPLOM

 • Obec Velichovky
  Za vzorné vedení kroniky
   
 • Obec Velichovky
  Za vzorné vedení obecní knihovny
   
 • Obec Vlkov
  Za kvalitní květinovou výzdobu v obci

CENA HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

(Kažná obec obdrží dar ve výši 25 tis. Kč)

 • Obec Deštné v Orlických horách
  Za úctu ke kulturním tradicím
   
 • Obec Černíkovice
  Za vytváření podmínek pro spokojený život obyvatel
   
 • Obec Petrovice
  Za rozvoj zázemí pro činnost spolků
   
 • Obec Bukvice
  Za rozvoj obce

DIPLOM KOMISE

 • Obec Vysokov
  Za propagaci amatérského filmu festivalem Vysokovský kohout
   
 • Obec Batňovice
  Za koncepční rozvoj obce

Cena Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje

(Obec obdrží dar ve výši 10 tis. Kč.)

 • Obec Velké Petrovice
  Za péči o venkovský ráz obce

Předání ocenění pro všechny zúčastněné obce proběhne ve vítězné obci Havlovice (TR) dne 25. srpna 2007.

Zpracovala: R. Fodorová