2006:.SMR200613 – Příprava a vzdělávání školních metodiků prevence

5. 12. 2005 Autor: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Program z oblasti primární prevence
Přehled podpořených projektů.
Odborné vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro školní metodiky preventivních aktivit všech typů škol a školských zařízení. Vychází ze „Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 – 2008“ (příprava a hodnocení Preventivních programů, přednášková činnost, semináře, vícedenní kurzy, zážitkové semináře, apod.). Program je tématicky zaměřen na aktuální potřeby daného regionu. Je určen především pro projekty celookresního charakteru.

Program z oblasti primární prevence

Přehled podpořených projektů.

Odborné vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro školní metodiky preventivních aktivit všech typů škol a školských zařízení.

Vychází ze „Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 – 2008“ (příprava a hodnocení Preventivních programů, přednášková činnost, semináře, vícedenní kurzy, zážitkové semináře, apod.). Program je tématicky zaměřen na aktuální potřeby daného regionu. Je určen především pro projekty celookresního charakteru.

Soubory ke stažení