2006::SMR200611 – Výstavba, rekonstrukce a opravy veřejně přístupných sportovišť a vybavení těchto ploch sportovním zařízením

5. 12. 2005 Autor: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Program z oblasti sportu a tělovýchovy
Přehled podpořených projektů.
Program je zaměřen na veřejně přístupná sportoviště, která hrají nenahraditelnou úlohu v možnosti spontánního – neorganizovaného sportovního vyžití občanů kraje (z celorepublikových průzkumů vyplývá, že 1/3 obyvatel ČR sportuje pouze neorganizovaně). Svým zaměřením program vytváří vhodné, zdravotně nezávadné a přitažlivé sportoviště a významně ovlivňuje zapojení veřejnosti do spontánních pohybových aktivit. Program svým zaměřením naplňuje zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Program z oblasti sportu a tělovýchovy

Přehled podpořených projektů.

Program je zaměřen na veřejně přístupná sportoviště, která hrají nenahraditelnou úlohu v možnosti spontánního – neorganizovaného sportovního vyžití občanů kraje (z celorepublikových průzkumů vyplývá, že 1/3 obyvatel ČR sportuje pouze neorganizovaně). Svým zaměřením program vytváří vhodné, zdravotně nezávadné a přitažlivé sportoviště a významně ovlivňuje zapojení veřejnosti do spontánních pohybových aktivit. Program svým zaměřením naplňuje zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Soubory ke stažení