2007::Fond pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska 2006-2010 – závěry z prezentace

7. 2. 2007 Autor: Jana Szczurková

Dne 5. února 2007 uspořádal Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy NAEP (dříve Národní agenturou Socrates) prezentaci Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska 2006-2010 - blokového grantu financovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska.

Dne 5. února 2007 uspořádal Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy NAEP (dříve Národní agenturou Socrates) prezentaci Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska 2006-2010 - blokového grantu financovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska.

Tento fond podporuje:

1)studijní/ pracovní pobyty studentů, učitelů, administrativních pracovníků na vzdělávacích institucích na Islandu/ Lichtenštejnsku/ Norsku

2)rozvíjení spoluprácemezi školami, vzdělávacími institucemi i individuálními osobami v ČR a vzdělávacími institucemi v partnerských zemích za účelem pořádání společných aktivit, jako jsou semináře, konference, workshopy, projekty atd.

3)spolupráce institucí za účelem rozvoje učebních osnov, rozvoje lidských zdrojů a organizace specifických aktivit jako celoživotní vzdělávání, informační centra, studentská centra, rozvoj zaměstnanců atd.

Oprávněnými žadateli o finanční podporu z tohoto blokového grantu FM EHP/Norska jsou všechny české veřejné i soukromé SŠ, VOŠ a VŠ, a to všech oborových zaměření. Projektových aktivit se mohou účastnit i neziskové organizace, které se zabývají vzděláváním.

Alokace blokového grantu - 2 500 000 EUR (500 000 EUR / rok).

Bližší informace o Fondu naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy , popř. se s dotazy obracejte na paní Barboru Závodskou (Zavodska@socrates.cz )

Více informací naleznete níže v informačním letáku, prezentaci Fondu pro podporu spolupráce škol a prezentaci Formálních náležitostí.

Soubory ke stažení