2007::Dotační programy vyhlašované Královéhradeckým krajem pro rok 2007

15. 5. 2007 Autor: Kateřina Pohlová

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/37/1449/2006 ze dne 13. 12. 2006 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1133/2006 ze dne 7. 12. 2006, Královéhradecký kraj vypsal dotační programy na rok 2007 pro oblast školství. Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2007 v oblasti školství

Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2007 v oblasti školství

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 18. zasedání dne 7. 12. 2006 projednalo a schválilo usnesením č. 18/1133/2006 10 dotačních programů z oblasti školství v Královéhradeckém kraji na rok 2007.

Rada Královéhradeckého kraje dne 25. 4. 2007 schválila 45 projektů, které určila ke zveřejnění.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 10. 5. 2007 schválilo 13 projektů, které určilo ke zveřejnění.

Soubory ke stažení

 • Metodický pokyn (doc, 121 kB, 2.1.2007)

  Dotační programy v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit a sportu - metodický pokyn schválený Zastupitelstvem 14. 9. 2006.

 • Zadávací podmínky programů - SMS (jednoleté) (doc, 197 kB, 2.1.2007)

  1. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků běžných základních a mateřských škol
  2. Moderní kompenzační pomůcky ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Zadávací podmínky programů - SMV (dvouleté) (doc, 520 kB, 2.1.2007)

  1. Mezinárodní spolupráce škol - poznatky a zkušenosti použitelné ve vzdělávacím procesu
  2. Nadstandardní formy vzdělávání a výchovy - efektivní vzdělávací proces
  3. Přírodovědné a technické předměty snadněji
  4. Rozvoj aktivit nadaných dětí
  5. Celoživotní vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami
  6. Podpora využití prostředků EU

 • Zadávací podmínky programů - SMP (prevence) (doc, 493 kB, 2.1.2007)

  1. Program podpory rozvoje odborných znalostí a dovedností školních metodiků prevence
  2. Program podpory a rozvoje zdravého životního stylu

 • Formulář závěrečné zprávy (doc, 75 kB, 2.1.2007)

 • Formulář žádosti, návrh rozpočtu a vyúčtování (xls, 94 kB, 6.6.2007)

 • Výsledky dotačního řízení - I. část (xls, 56 kB, 30.4.2007)

  Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2007 v oblasti školství, část schalovaná Radou Královéhradeckého kraje.

 • Výsledky dotačního řízení - II. část (xls, 38 kB, 15.5.2007)

  Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2007 v oblasti školství, část schvalovaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.