Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivDotace do roku 2007Školství

2007::Dotační programy vyhlašované Královéhradeckým krajem pro rok 2007

Poslední aktualizace: 15. 5. 2007

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/37/1449/2006 ze dne 13. 12. 2006 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1133/2006 ze dne 7. 12. 2006, Královéhradecký kraj vypsal dotační programy na rok 2007 pro oblast školství. Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2007 v oblasti školství

Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2007 v oblasti školství

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 18. zasedání dne 7. 12. 2006 projednalo a schválilo usnesením č. 18/1133/2006 10 dotačních programů z oblasti školství v Královéhradeckém kraji na rok 2007.

Rada Královéhradeckého kraje dne 25. 4. 2007 schválila 45 projektů, které určila ke zveřejnění.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 10. 5. 2007 schválilo 13 projektů, které určilo ke zveřejnění.

Autor: Kateřina Pohlová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Metodický pokyn Dotační programy v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit a sportu - metodický pokyn schválený Zastupitelstvem 14. 9. 2006. doc 121 kB 2.1.2007
Zadávací podmínky programů - SMS (jednoleté)
  1. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků běžných základních a mateřských škol
  2. Moderní kompenzační pomůcky ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
doc 197 kB 2.1.2007
Zadávací podmínky programů - SMV (dvouleté)
  1. Mezinárodní spolupráce škol - poznatky a zkušenosti použitelné ve vzdělávacím procesu
  2. Nadstandardní formy vzdělávání a výchovy - efektivní vzdělávací proces
  3. Přírodovědné a technické předměty snadněji
  4. Rozvoj aktivit nadaných dětí
  5. Celoživotní vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami
  6. Podpora využití prostředků EU
doc 520 kB 2.1.2007
Zadávací podmínky programů - SMP (prevence)
  1. Program podpory rozvoje odborných znalostí a dovedností školních metodiků prevence
  2. Program podpory a rozvoje zdravého životního stylu
doc 493 kB 2.1.2007
Formulář závěrečné zprávy doc 75 kB 2.1.2007
Formulář žádosti, návrh rozpočtu a vyúčtování xls 94 kB 6.6.2007
Výsledky dotačního řízení - I. část Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2007 v oblasti školství, část schalovaná Radou Královéhradeckého kraje. xls 56 kB 30.4.2007
Výsledky dotačního řízení - II. část Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2007 v oblasti školství, část schvalovaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. xls 38 kB 15.5.2007