3. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2010 vyplacena

2. 11. 2010 Autor: Veronika Pršalová

Dne 23.9.2010 byly z Krajského úřadu Královehradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 3. splátky dotace na rok 2010 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královehradeckého kraje podle § 101 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tuto splátku MPSV ČR vypočetlo následovně:

- ve výši 30 % z přidělené dotace

Soubory ke stažení