Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování. Informace pro příjemce dotace z krajského dotačního programu a zkrácení lhůty pro vyúčtování

21. 6. 2010 Autor: Ondřej Knotek

Informace k závěrečné zprávě a vyúčtování podpořených projektů a instrukce pro případné vrácení nevyčerpaných poskytnutých finančních prostředků.

Povinností každého příjemce finančních prostředků (dotace) z krajského dotačního programu je vyúčtovat a podat závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu. Zároveň příjemce, který nevyčerpal všechny poskytnuté finanční projekty je povinen je vrátit nejpozději do konce kalendářního roku shodného s rokem ukončení projektu.

Zároveň Krajský úřad Královéhradeckého kraje žádá všechny příjemce o spolupráci k zajištění nových ekonomických pravidel pro transfery poskytnuté Královéhradeckým kraje. Transferem se dle Českých účetních standardů rozumí i poskytování finančních prostředků z rozpočtů krajů ve formě dotací. V rámci nových postupů a vzhledem k chystané změně Zákona o účetnictví přechází Královéhradecký kraj na nový způsob vyúčtování. V rámci avizované součinnosti Vás tak žádáme o vyúčtování Vašich jednoletých projektů (SMR a SMP) do 30. listopadu 2010 a dílčí vyúčtování víceletých projektů (SMV) nejpozději 10. ledna 2011. Jednotlivé případy, kdy nepůjde dodržet tento termín, budeme řešit individuálně a prosím Vás, abyste v případě, že není možné vyjít vstříc našemu požadavku, informovali odpovědného pracovníka oddělení krajských dotací k zajištění hladkého průběhu nových přijatých ekonomických pravidel a nalezení vhodného řešení.

Veškeré další informace a dotazy směřujte na odpovědného pracovníka oddělení krajských dotací nejlépe e-mailem oknotek@kr-kralovehradecky.cz.

Soubory ke stažení

  • Tabulka pro vratky 2010 (pdf, 256 kB, 21.6.2010)

    Přehledová tabulka s identifikačními údaji pro platbu vratek z poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2010 v rámci dotačních programů

  • Vzor Závěrečné zprávy a vyúčtování (pdf, 166 kB, 21.6.2010)

    Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování s informace k jednotlivým vyplňovaným údajům.

  • Formulář (doc, 68 kB, 21.6.2010)

    Formulář pro vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje platný pro dotace poskytnuté v roce 2010.