Informace o dotačních programech na rok 2011

8. 11. 2010 Autor: Ondřej Knotek

Královéhradecký kraj připravuje dotační programy v oblasti vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit - práce s dětmi a mládeží, tělovýchovy a sportu na rok 2011.

V současné době probíhá schvalovací proces dotačních programů v orgánech Královéhradeckého kraje. Podmínky programů a jejich vyhlášení bude zveřejněno po ukončení schvalovacího procesu tj. po zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se koná dne 2. prosince 2010. Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do dotačních programů je plánováno na 13. prosince 2010 s uzávěrkou 19. ledna 2011.

K dotačním programům budou opět pořádany semináře v sídlech bývalých okresních měst:

13. prosince 2010 v Náchodě

15. prosince 2010 v Jičíně

20. prosince 2010 v Rychnově nad Kněžnou

5. ledna 2011 v Trutnově

6. ledna 2011 v Hradci Králové

a to vždy v odpoledních hodinách.

Pozvánky s informacemi budou zveřejněny 2. prosince 2010 po zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a zároveň půjdou e-mailovou adresou na kontaktní osoby žadatelů z roku 2010. Případné změny budou zveřejněny zde.