Dotační programy na rok 2014 a plán výzev v jednotlivých oblastech pro rok 2014

4. 11. 2013 Autor: Ondřej Knotek

Podmínky jednotlivých dotačních programů jsou zveřejněny na dotačním portále Královéhradeckého kraje od 8. listopadu 2013. Dotační portál najdete na adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Termín vyhlášení výzvy  

Oblast

Předpokládaná alokace v Kč

Administrátor

od 11. 11. 2013

do 13. 12. 2013

Program obnovy venkova

15.000.000

Renata Fodorová

Tel. 495 817 171

od 13. 11. 2013

do 19. 12. 2013

Volnočasové aktivity

3.200.000

Mgr. Komorová Dana

tel. 495 817 273

od 13. 11. 2013

do 19. 12. 2013

Tělovýchova a sport

7.300.0001

Bc. Knotek Ondřej

tel. 495 817 259

od 15. 11. 2013

do 15. 01. 2014

Kultura a památková péče

9.380.000

Andrea Mazurová *

tel. 495 817 497

od 02. 01. 2014

do 03. 02. 2014

Cestovní ruch

2.604.000

Ing. Jan Špelda

tel. 495 817 429

od 02. 01. 2014

do 03. 02. 2014 2

Regionální rozvoj 2

6.519.700

Ing. Vilímová Kateřina *

tel. 495 817 261

od 13. 01. 2014

do 15. 02. 2014

Vzdělávání

945.900

Mgr. Komorová Dana

tel. 495 817 273

od 13. 01. 2014

do 15. 02. 2014

Prevence rizikového chování

450.000

Bc. Knotek Ondřej

tel. 495 817 259

od 27. 01. 2014

do 28. 02. 2014

Životní prostředí a zemědělství

5.248.600

Ing. Jan Špelda

tel. 495 817 429

 

1 z této částky je 2.500.000 určeno na program 14SPT08 Vrcholový sport

2 Dotační titul 14RRD01"Podpora hasičské techniky pro obce s JPO" má ukončenu výzvu 15.03.2014

* Některé programy v oblasti může mít na starosti jiný než jmenovaný administrátor více v podmínkách dotačních programů.

Žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje lze v jednotlivých oblastech podávat pouze v době vyhlášení výzvy.

O případných změnách v termínech apod. budeme informovat prostřednictvím www stránek Královéhradeckého kraje a na dotačním portále v části aktuality.

V případě potřeby získání dalších informací, popř. osobní konzultace, kontaktujte příslušného administrátora oblasti uvedeného v tabulce případně přímo kontaktní osoby jednotlivých dotačních programů uvedených na konci podmínek každého dotačního programu.