Výsledky dotačního řízení 2009

14. 4. 2009 Autor: Mgr. Tomáš Záviský

Přehled projektů schválených radou kraje v rámci jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2009.

Královéhradecký kraj v listopadu 2008 vyhlásil jednoleté programy Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy na rok 2009 (programy SMR012009 - SMR142009). Podané žádosti projednala 1. 4. 2009 Rada Královéhradeckého kraje. Část žádostí (dotace; dary subjektům, které v součtu překročily 100.000,- Kč za kalendářní rok atd.) musí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) projednat a schválit zastupitelstvo kraje. Tyto žádosti budou Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje projednány 16. 4. 2009.

Seznam projektů schválených 1. 4. 2009 Radou Královéhradeckého kraje najdete v přílohách.

Soubory ke stažení

 • SMR142009 (pdf, 65 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program „Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže (SMR142009)“

 • SMR132009 (pdf, 72 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program „Obnova a údržba materiálně technického vybavení (SMR132009)“

 • SMR122009 (pdf, 80 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program "Činnost základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy, středních škol s rozšířenou sportovní činností a sportovních center mládeže (SMR122009)"

 • SMR102009 (pdf, 99 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program "Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro všechny" (SMR102009)"

 • SMR092009 (pdf, 103 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program "Pořádání významných sportovních akcí mládeže (SMR 092009)"

 • SMR082009 (pdf, 59 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program „Podpora krajských článků organizací dětí a mládeže (SMR082009)“

 • SMR072009 (pdf, 66 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program „Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků (SMR072009)“

 • SMR062009 (pdf, 57 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program „Participace dětí a mládeže (SMR062009)“

 • SMR052009 (pdf, 70 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program „Mezinárodní výměny dětí a mládeže (SMR052009)“

 • SMR042009 (pdf, 75 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program „Talentované děti a mládež (SMR042009)“

 • SMR032009 (pdf, 68 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program „Táborová činnost (SMR032009)“

 • SMR022009 (pdf, 82 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program „Akce pro děti a mládež ve volném čase (SMR022009)“

 • SMR012009 (pdf, 83 kB, 14.4.2009)

  Přehled podpořených projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 1. 4. 2009 - program „Celoroční činnost ve volném čase dětí a mládeže (SMR012009)“