Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivGranty a dotace pro rok 2008Školství

Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství pro rok 2008

Poslední aktualizace: 9. 1. 2009

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/33/2008 ze dne 21. 1. 2008 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1622/2007 ze dne 13. 12. 2007, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy v oblasti školství pro rok 2008. Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2008 v oblasti školství.

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/33/2008 ze dne 21. 1. 2008 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1622/2007 ze dne 13. 12. 2007, Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 1. 2. 2008 dotační programy na rok 2008 pro oblast školství - oblast vzdělávání a oblast prevence. Uzávěrka vyhlášených programů proběhne 21. 3. 2008. Programy vyhlášené pro oblast školství se řídí "Prováděcím pokynem k realizaci finanční podpory z rozpočtu kraje v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji".

Rada Královéhradeckého kraje schválila usnesením č. 15/629/2008 ze dne 26. 5. 2008 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje 55 projektům. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. 29/1971/2008 ze dne 19. 6. 2008 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje 18 projektům.

Autor: Mgr. Kateřina Pohlová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Formulář vyúčtování xls 32 kB 20.1.2009
Formulář závěrečné zprávy doc 72 kB 20.1.2009
Formulář žádosti a návrhu rozpočtu xls 74 kB 20.1.2009
Prováděcí pokyn Prováděcí pokyn k realizaci finanční podpory z rozpočtu kraje v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji. pdf 219 kB 20.1.2009
Výsledky dotačního řízení - I. část Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2008 v oblasti školství, část schvalovaná Radou Královéhradeckého kraje. xls 53 kB 20.1.2009
Výsledky dotačního řízení - II. část Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2008 v oblasti školství, část schvalovaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. xls 39 kB 20.1.2009
Zadávací podmínky programů - SMP (prevence) 1. Program podpory rozvoje odborných znalostí a dovedností školních metodiků prevence
2. Program podpory a rozvoje zdravého životního stylu
pdf 108 kB 20.1.2009
Zadávací podmínky programů - SMS (jednoleté) 1. Moderní kompenzační pomůcky ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2. Výchova osobnosti dítěte a žáka
3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků běžných základních a mateřských škol
pdf 129 kB 20.1.2009
Zadávací podmínky programů - SMV (víceleté) 1. Zvyšování efektivity ve výchovně-vzdělávacím procesu, vzdělávání pedagogických pracovníků
2. Spolupráce škol na mezinárodní úrovni
3. Přírodovědné a technické předměty snadněji
4. Talentované děti
5. Podpora výuky učebních oborů
pdf 197 kB 20.1.2009