Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2012Sociální oblast

Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2012

Poslední aktualizace: 26. 3. 2012

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012.

 Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Formulář žádosti , metodika a zásady dotačního řízení jsou k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 17. dubna 2012 včetně (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého kraje.

Autor: Ivan Guman

Přílohy ke stažení:

Autor: Ivan Guman

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Zásady dotačního řízení Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2012 pdf 112 kB 26.3.2012
Žádost o dotaci Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2012 xls 500 kB 26.3.2012