Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2012Sociální oblast

Dotační program na podporu navazujících činností v roce 2012

Poslední aktualizace: 26. 3. 2012

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

 Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Formulář žádosti , metodika a zásady dotačního řízení jsou k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 17. dubna 2012 včetně (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého kraje.

Autor: Ivan Guman

Autor: Ivan Guman

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Zásady dotačního řízení Dotační program na podporu navazujících činností v roce 2012 pdf 154 kB 26.3.2012
Příloha č.3 - Obsahová část Dotační program na podporu navazujících činností v roce 2012 doc 37 kB 26.3.2012
Žádost o dotaci Dotační program na podporu navazujících činností v roce 2012 xls 381 kB 26.3.2012