Vyhlášení 9. ročníku grantového řízení Nadace O2 pro rok 2010

7. 5. 2010 Autor: Roman Klíma

Nadace O2 vyhlašuje 9. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. Vybrané projekty budou v každém z osmi regionů podpořeny částkou 1,25 milionu korun.

Nestátní neziskové organizace mohou své žádosti o grant posílat do 10. května 2010. Mladí lidé do 26 let, jednotlivci i skupiny mohou své projekty přihlašovat pod záštitou a prostřednictvím vybrané neziskové organizace, kterou ve svém okolí osloví. Přesné podmínky žadatelé naleznou na internetových stránkách www.nadaceo2.cz.