Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceArchivObdobí 2007-2013Národní programy a iniciativy

Digitální planetárium v Hradci Králové

Poslední aktualizace: 24. 8. 2017

Vesmír jako na dlani mají před sebou návštěvníci nového digitálního planetária, které stojí v těsné blízkosti hvězdárny v Hradci Králové. Jeho stavba začala na jaře roku 2013 a pro veřejnost bylo otevřeno v lednu 2015.

Srdcem nového hradeckého planetária o celkové ploše přes 800 metrů čtverečních je kruhový sál s nakloněným hledištěm a stovkou sedadel. Speciální projekční plocha má tvar polokoule a digitální projekční systém pokrývá několika projektory celou její plochu. Návštěvníci se tak mohou pokochat prostorovou projekcí hvězdné oblohy či videofilmy z dalších vědních oborů lidského poznání.

Ve dvou podlažích kolem kruhového sálu jsou instalovány interaktivní expozice „Mikrosvět – makrosvět“ a „Energie – její formy a přeměny“, které návštěvníkům umožní, aby se stali aktivní součástí výstavy. Jednotlivé části expozic předvádějí nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech a umožní pochopit pojem energie a poznání jejích přeměn.

Nové digitální planetárium slouží jako návštěvnické centrum pro popularizaci vědy a výzkumu. Zároveň poskytuje zázemí mladé generaci se zájmem o přírodní a technické obory s cílem zvýšení atraktivity studia na českých středních, vyšších odborných a vysokých školách s vazbou na vědecké a výzkumné aktivity.

Prostory planetária jsou přizpůsobeny vozíčkářům a do jeho nabídky budou zařazeny i zvláštní programy pro nevidomé a neslyšící s využitím speciálních pomůcek. Stavbaři také vybudovali novou přístupovou komunikaci a parkoviště s dostatkem míst pro návštěvníky.

Název projektu: Digitální planetárium v Hradci Králové
Příjemce dotace: Královéhradecký kraj
Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
 www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
Číslo a název prioritní osy: 3 - Komercializace a popularizace VaV
Typ projektu: Návštěvnické centrum
Datum zahájení realizace projektu: 1. prosinec 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. listopad 2014
Celkové výdaje projektu: 111 495 090 Kč
Celková výše dotace:
     z toho 85 % z rozpočtu EU:
     z toho 15 % ze státního rozpočtu ČR:
104 673 499 Kč 
    88 972 474 Kč
    15 701 025 Kč

Partneři projektu:

 

Statutární město Hradec Králové
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Centrum investic, rozvoje a inovací

aktuální zpráva

Logo OP Výzkum a vývoj pro inovace