Výsledky Výzvy č. 3 - Prioritní osa 1

2. 7. 2010 Autor: Petra Hnátová

  • oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • oblast podpory  1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • oblast podpory  1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Projekty byly schváleny dne 17. 6. 2010 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení