Vyhlášení 1. výzvy v 2. globálních grantech - Prioritní osa 1

18. 4. 2011 Autor: Petra Hnátová

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 18. 4. 2011 první kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje a zkvalitňování počátečního vzdělávání, zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků a zlepšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení.

Elektronická žádost Benefit 7 je k dispozici na webové adrese http://www.eu-zadost.cz.

Upozornění:

Osobní konzultace projektových záměrů v rámci výzev k předkládání projektů do prioritní osy 1 byly prodlouženy do 27. 5. 2011.

oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

1. výzva 1.1 (zip, 1581 kB, 18.4.2011 11:44)

oblast podpory  1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. výzva 1.2 (zip, 1576 kB, 18.4.2011 11:48)

oblast podpory  1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

1. výzva 1.3 (zip, 1576 kB, 18.4.2011 11:49)


Další dokumenty ke stažení:

Příručka pro žadatele, v. 7

Prováděcí dokument

Jak vyplnit žádost v Benefit7

Metodika monitorovacích indikátorů