Vyhlášení 4. výzvy - Prioritní osa 1

2. 11. 2010 Autor: Petra Hnátová

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 8. 11. 2010 čtvrtou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Konzultace k vyhlášené 4. výzvě k předkládání projektů byly prodlouženy až do 17. 12. 2010.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje a zkvalitňování počátečního vzdělávání, zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků a zlepšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení.

Elektronická žádost Benefit 7 je k dispozici na webové adrese http://www.eu-zadost.cz.

oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

4. výzva - oblast podpory 1.1 (zip, 260 kB, 2.11.2010 12:30)

oblast podpory  1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

4. výzva - oblast podpory 1.2 (zip, 281 kB, 2.11.2010 12:33)

oblast podpory  1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

4. výzva - oblast podpory 1.3 (zip, 229 kB, 2.11.2010 12:34)


Další dokumenty ke stažení:

Příručka pro žadatele, v. 6

Prováděcí dokument

Jak vyplnit žádost v Benefit7

Metodika monitorovacích indikátorů

Doporučené mzdy a ceny zařízení pro 4. výzvu (xls, 1344 kB, 8.11.2010 8:53)