Česko-polské projekty posílí dalších čtvrt miliardy korun

14. 2. 2013 Autor: Roman Klíma

Minimálně čtvrt miliardy korun letos posílí projekty i mikroprojekty, které pomáhají k rozvoji česko–polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Milionové dotace budou směřovat například na ochranu životního prostředí, rozvoj podnikání a cestovního ruchu či vzdělávání. Žadatelé z Královéhradeckého kraje a jejich partneři ze sousedního Polska si mezi sebe v tomto programu rozdělili již téměř dvě miliardy korun.

Koncem ledna 2013 se na zasedání Monitorovacího výboru OPPS ČR - Polsko 2007-2013 rozhodlo o podpoře dalších 17 společných česko–polských projektů, ve kterých jsou zastoupeny subjekty z Královéhradeckého kraje. Celková výše evropské dotace u těchto projektů dosahuje 256 milionů korun. Navíc mají čeští partneři nárok na další dotaci ze státního rozpočtu. Z pohledu počtu projektů i výše evropské a národní dotace dosáhl ve srovnání s ostatními regiony Královéhradecký kraj opět nejlepšího výsledku. Podpořeny byly i další 4 projekty, kde partnerem sice není subjekt z Královéhradeckého kraje, ale projekty mají rovněž dopad na region Královéhradeckého kraje. Kromě toho bylo na zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v polovině ledna 2013 podpořeno i dalších 31 mikroprojektů, na kterých se rovněž podílejí žadatelé z Královéhradeckého kraje. Výše evropské dotace zde činí necelých 14 milionů korun.

S projektem Ochrana vod na území Sudet za více než 45 milionů korun uspěla například obec Orlické Záhoří. Díky tomu získají partnerské obce kanalizaci, čímž se zlepší stav půdy a povrchových i podzemních vod. Broumov a Otovice zase za téměř 38 milionů korun budou moci vybudovat cyklostezky a cyklotrasy, a vylepšit tak turistický ruch například v Broumovských stěnách. Organizace Apropo Jičín zase využije zhruba 15 milionů korun na vytvoření sociálního podniku a zaměstnání mentálně postižených. Evropská dotace se dělí vždy mezi českého a polského partnera.

Doposud bylo v rámci OPPS ČR - Polsko 2007-2013 schváleno již 82 projektů a 273 mikroprojektů, na kterých se podílejí subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polští partneři. Výše schválené evropské dotace na tyto projekty a mikroprojekty představuje téměř dvě miliardy korun. Jde o nejvyšší počet projektů a mikroprojektů i výši přidělené dotace v rámci podporovaného území. Program česko–polské spolupráce díky tomu patří dlouhodobě mezi dva nejúspěšnější ze všech evropských přeshraničních programů.

Organizace a instituce, které se chtějí ucházet o dotace z Evropské unie v rámci programu česko–polské přeshraniční spolupráce, mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma, 495 817 492, rklima@kr-kralovehradecky.cz).