Výsledky 2. výzvy z 2. globálních grantů Prioritní osy 1 a 4. výzvy z oblasti podpory 3.2

12. 10. 2012 Autor: Petra Hnátová

V sekci Výzvy byly zveřejněny Seznamy grantových projektů OP VK schválených k realizaci v rámci druhé výzvy druhého globálního grantu oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 a čtvrté výzvy v oblasti podpory 3.2.