Výsledek Výzvy č. 3, prioritní osa 1

2. 7. 2010 Autor: Petra Hnátová

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 3. výzvy k předkládání žádostí v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3. Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 17. 6. 2010 .