4,5 miliardy přidělí Ministerstvo školství základním školám

7. 1. 2010 Autor: Petra Hnátová

Během následujících tří let budou moci základní školy zažádat o 4,5 miliardy korun z prostředků Evropské unie. Projekt s názvem „EU peníze školám“ by měl umožnit všem základním školám podat projekty se sníženými nároky na administrativu a získat tak přibližně 5 000 Kč na jednoho žáka.

Kvůli vysokým nárokům na přípravu a následnou administraci projektů byly pro většinu základních škol dosud peníze z Evropské unie nedosažitelné. Díky projektu „EU peníze školám“ nebudou školy muset žádat o finance za pomoci složitých projektů, ale pouze na základě svých požadavků si nadefinují předpřipravené a schválené šablony Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto šablony jsou tematicky zaměřeny do 7 různých oblastí, které se při vzdělávání dlouhodobě ukazují jako stěžejní.

Vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí, kterou MŠMT původně plánovalo na leden 2010, se bude muset díky doposud neschválené úpravě národní legislativy nepatrně posunout. Od počátku ledna se však již mohou zájemci z jednotlivých krajů účastnit seminářů a workshopů, které pro ně MŠMT připravilo. Do Královéhradeckého kraje zavítají zástupci z ministerstva 19. ledna 2009. V dalších měsících budou moci zájemci využít workshopů pořádaných Národním institutem dalšího vzdělávání. Souběžně budou moci školy využít individuální konzultace České školní inspekce v prostorách regionálních inspektorátů nebo ve výjimečných případech přímo ve škole.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam, www.eupenizeskolam.cz, případně na stránkách Královéhradeckého kraje v sekci "Oblast podpory 1.4".