Vyhlášení 1. výzev k předkládání žádostí do OP VK - druhé globální granty v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

18. 4. 2011 Autor: Petra Hnátová

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 18. 4. 2011 první kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v druhých globálních grantech z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje a zkvalitňování počátečního vzdělávání, zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků a zlepšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení.

Celý text výzvy naleznete v sekci "Globální granty OP VK - Výzvy".

Další informace poskytne Odbor grantů a dotací, oddělení evropských grantů.