Seminář pro žadatele o finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - čtvrtá výzva v oblasti podpory 3.2

10. 4. 2012 Autor: Petra Hnátová

Ve dnech 18. 4. a 3. 5. 2012 pořádá Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro žadatele ke čtvrté výzvě OP VK, oblasti podpory 3.2.

Cílem semináře je poskytnout žadatelům o finanční podporu z OP VK základní informace o podmínkách druhých výzev, vyhlašované dne 16. 4. 2012.

Další informace (pozvánku s uvedením termínů a místa konání seminářů) naleznete v sekci OP VK - Semináře.