Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

6. 4. 2010 Autor: Petra Hnátová

Ve dnech 20. 4., 22. 4. a 5. 5. 2010 Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pořádá seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Cílem semináře je informovat žadatele o možnostech čerpání finančních prostředků z OP VK, seznámit je s podmínkami druhé výzvy pro předkládání projektů a přispět ke zvýšení dovedností žadatelů v oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z OP VK.

Seminář je určen především pro vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, školy, školská zařízení a obce, které působí na území Královéhradeckého kraje.

Další informace (pozvánku s uvedením termínů a místa konání seminářů, přihlášku) naleznete v sekci OP VK - Semináře.