Vyhlášení 4 výzev v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

13. 1. 2010 Autor: Roman Klíma

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila v průběhu měsíce ledna 2010 celkem 4 výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013. Podrobnější informace naleznete v sekci "Regionální operační program NUTS II Severovýchod"