Výsledek Výzvy č. 01, oblast podpory 3.2

17. 12. 2009 Autor: Petra Hnátová

Do sekce Výzvy byl umístěn výsledek 1. výzvy k předkládání žádostí v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Seznam grantových projektů OP VK byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen dne 2. 12. 2009 .