Monitorovací dotazník pro zaměstnavatele

1. 3. 2018 Autor: Zdeňka Rychterová

Vážená paní/ Vážený pane,

v příloze je k dispozici monitorovací dotazník pro zaměstnavatele. Získané informace z monitorovacího šetření jsou mimořádně důležité pro hodnocení aktuální situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti, tvorby predikcí trhu práce, formulování celostátní a regionální politiky v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Poskytnuté informace od zaměstnavatelů budou v agregované podobě vstupovat jako data kvalitativní do tvorby predikcí trhu práce.

Získaná data budou využita pouze pro úřední potřebu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, krajské pobočky Úřadu práce České republiky a úřadů místních samospráv a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tímto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění přiloženého monitorovacího dotazníku a jeho vrácení do třiceti dnů od obdržení. Monitorovací dotazník je možné Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje zaslat poštou (k rukám Ing. Zdeňky Rychterové – senior expertky), elektronicky (dotaznik@kr-kralovehradecky.cz) nebo datovou schránkou (gcgbp3q).

V případě nejasností nás kontaktujte na tel.: 495 817 498 nebo emailem na adrese: dotaznik@kr-kralovehradecky.cz .

Soubory ke stažení